Vzorec internega akta

06. 11. 2015 - By Ana@HubTie
V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR
(Uradni list RS, št. 57/15) odgovorna oseba družbe ___________ (ime podjetja), ___________ (naslov sedeža podjetja), ____________ (poštna številka in kraj sedeža podjetja), davčna številka ____________, direktor ____________, sprejema
INTERNI AKT

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za
dodeljevanje zaporednih številk računov1. člen
S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim
prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi _______________ (ime podjetja), ______________ (naslov sedeža podjetja), ____________ (poštna številka in kraj sedeža podjetja), davčna številka ____________
2. člen
Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi
oznakami iz registra nepremičnin ter vrste premičnih poslovnih prostorov:


Oznaka
poslovnega
prostora

Naslov poslovnega
prostora

Št.
katastrske
občine

Št.
stavbe

Št.
dela
stavbe

Vrsta
poslovnega
prostora*
NGErjavčeva ulica 15,
5000 Nova Gorica
311751151-
KP--
-A - premičen objekt

*V primeru premičnega poslovnega prostora

V okviru premičnega poslovnega prostora z oznako KP se opravlja prodaja blaga na terenu.3. člen
Oznake elektronskih naprav preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo
računi:

Oznaka poslovnega prostoraOznaka elektronske naprave
NG
BL 01
BL 02
KPBL 03


Kot elektronske naprave so označeni posamezne blagajne, preko katerih se v poslovnih prostorih izdajajo računi.4. člen

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«, po posamezni elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru. Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

NG
Blagajna 1 (BL 01)Blagajna 2 (BL 02)
NG - BL 01 - 1NG - BL 02 - 1
NG - BL 01 - 2NG - BL 02 - 2

KP
Blagajna 3 (BL 03)
KP - BL 03 - 1
KP - BL 03 - 2

5. člen
Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.


Ljubljana, dne 6. 11. 2015


Direktor družbe: _____________________
1
Copyright © 2020 HubTie, AM Plus d.o.o., Vse pravice pridržane. | Izdelava MMstudio