Uvedba davčnih blagajn ... Kaj pa kazni?

12. 10. 2015 - By Ana@HubTie
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) za kršitelje svojih določil določa kazni, glede na kršitelje in težo kršitev , t.j. ali gre za davčni prekršek, hujši davčni prekršek in tudi posebej hud prekršek (zaradi višine povzročene škode ali pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti).

V razpredelnici si lahko pogledate višino kazni glede na posamezne parametre, več o kršitvah pa v Zakonu (členi 18–20).


Kršitelji


Davčni
prekrški

(€)
Hujši davčni
prekrški

(€)
Posebej hudi
davčni prekrški
(€)
pravne osebe, ki štejejo za srednjo ali veliko gospodarsko družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (ZGD -1)
5.000 – 75.000
10.000 – 125.000
do 150.000

ostale pravne osebe

2.000 – 50.000
4.000 – 75.000
do 100.000
samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost

1.500 – 25.000
3.000 – 50.000
do 75.000
za odgovorne osebe navedenih storilcev, pri čemer je predvidena tudi odgovornost za odgovorne osebe (tudi v državnem organu in samoupravni lokalni skupnosti)
800 – 5.000
1.200 – 10.000
do 20.000
1
Copyright © 2022 HubTie, AM Plus d.o.o., Vse pravice pridržane. | Izdelava MMstudio