V Uradnem listu RS št.75/2015 je bil 8. oktobra objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju davčnega potrjevanja računov (št. 60/2015), ki prinaša nekaj sprememb. V sedmih členih pravilnika so zajete spremembe glede zapisa zaščitne oznake, obsegu sporočanih podatkov in zahtevanem tipu elektronske povezave.
Uvedba davčnih blagajn je lahko za marsikoga stresna, saj se je na trgu pojavilo cel kup ponudnikov z različnimi specifikacijami svoje blagajne. Raziskovanje značilnosti različnih davčnih blagajn je zelo zamudno, a pravilna izbira je ključna, saj vam lahko prihrani ogromno vašega časa in denarja. 
12. 10. 2015 - Avtor HubTie
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) za kršitelje svojih določil določa kazni, glede na kršitelje in težo kršitev , t.j. ali gre za davčni prekršek, hujši davčni prekršek in tudi posebej hud prekršek (zaradi višine povzročene škode ali pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti).
Copyright © 2023 HubTie, AM Plus d.o.o., Vse pravice pridržane. | Izdelava MMstudio